Kinas sjokolademarked dominert av utenlandske merker

Av | januar 10, 2022

Utenlandske sjokolademerker som Dove, Cadbury og Hershey’s har nå erobret rundt 70 % av det kinesiske sjokolademarkedet. Da Barry Callebaut, verdens største sjokoladeprodusent med 25 % av verdensmarkedet, nylig åpnet sin første sjokoladefabrikk i Kina i Suzhou City, har de 20 beste sjokoladebedriftene i verden nå gått inn på det kinesiske markedet. Men i møte med global konkurranse har Kinas lokale sjokoladeselskaper blitt ytterligere undertrykt i verdikjeden.

Det nest største sjokolademarkedet

Ettersom 4 milliarder CHF i året Barry Callebaut etablerte sin første produksjonslinje i Suzhou, vokser det også frem en komplett multinasjonal sjokoladekjede. Bransjeinnsidere antydet at det ville være et slag for lokale kinesiske sjokoladebedrifter i denne globaliserte konkurransen. Den indikerte videre at det er spesielt viktig å holde tritt med internasjonal konkurranse, ellers vil den kinesiske industrikjeden bli enda mer sårbar.

De siste årene har det globale sjokolademarkedet avtatt markant, med kun 2-3 % vekst per år. Dette skyldes hovedsakelig at sjokoladeforbruket per innbygger i utviklede land allerede er på et høyt nivå, i gjennomsnitt 11 kg. På den annen side er Kinas sjokoladeforbruk per innbygger bare 0,1 kg, og det lokale sjokolademarkedet vokser med svimlende 10-15 % per år, med et estimert markedspotensial på 2,7 milliarder dollar. Kina har dermed blitt verdens nest største sjokolademarked like bak USA. Verdens 20 beste sjokoladebedrifter har alle gått inn i Kina, og det er mer enn 70 importerte eller JV-sjokolademerker i dagens kinesiske marked.

Barry Callebaut har gjort det klart at de kommer for å dele og delta i Kinas økonomiske vekst. Han planlegger å bygge Suzhou-fabrikken til den største av dens 38 fabrikker over hele verden, og oppnå en 6-dobling i salget i løpet av de neste fem årene på grunn av Suzhou-fabrikkens høye kapasitet. «Vi håper vi kan dra full nytte av denne fabrikkens kapasitet til å raskt øke produksjonen fra 25 000 tonn til 75 000 tonn, noe som gjør den til verdens største sjokoladefabrikk,» sa Patrick De Maeseneire, administrerende direktør i Barry Callebaut.

Multinasjonale ambisjoner

Barry Callebauts nye anlegg i Suzhou vil angivelig bli selskapets Asia Pacific-hovedkvarter, samt et salgsnettverkssenter for å betjene Kina og multinasjonale matprodusenter og spesialiserte kunder. Store merker, som Cadbury, Hershey’s og Nestle, har alle for tiden store volumer av utkontrakterte produksjonskontrakter med Barry Callebaut, hvis OEM-produksjon av kakaodrikke og sjokoladeprodukter utgjør 15-20 % av hver av de tre store merkenes årlige produksjon. Sveitseren Barry Callebaut er derfor virkelig Big Brother i den globale sjokoladeindustrien.

Faktisk, selv før ankomsten til Barry Callebaut, hadde Kinas lokale sjokoladeselskaper allerede tapt markedsandeler til multinasjonale konkurrenter. Amerikanske Hershey’s er fast bestemt på å pløye det kinesiske markedet, og planlegger å få 23 % andel av hjemmemarkedet innen 2010 og andreplass i Kina. I mellomtiden akselererer også koreanske og japanske sjokoladeprodusenter sin inntreden på det kinesiske markedet.

Lokale selskaper ikke i det lokale markedet

Selv om det raskt voksende kinesiske sjokolademarkedet er gode nyheter for sine lokale sjokoladeselskaper, refererer kinesiske forbrukere i dag ofte til utenlandske merker som Dove, Cadbury, Hershey’s og Ferrero, men nevner sjelden lokale merker.

Som et utenlandsk produkt har Kina bare en sjokoladeproduksjonshistorie på mindre enn 50 år, så det er uunngåelig gap bak utenlandske merker når det gjelder produksjonsteknikker og teknologi. På grunn av utilstrekkelig prosessutstyr og ufullstendige produksjonsanlegg, er kvalitetssikring av produkter vanskelig for mange lokale sjokoladebedrifter. Videre er de fleste kinesiske sjokoladeselskaper svake i produkt-FoU, noe som fører til langsomme produktendringer og oppdateringer. For tiden sitter de fleste lokale sjokoladebedrifter fast i en forlegenhet av lav produktkvalitet.

De ovennevnte bransjeproblemene har kostet lokale selskaper muligheter til å konkurrere på det kinesiske sjokolademarkedet. Multinasjonale sjokolademerker har kommet til det kinesiske markedet en etter en siden 1990-tallet, og nå har de en dominerende markedsposisjon. Med sin betydelige økonomiske styrke kan multinasjonale foretak spille sine teknologiske og kulturelle kort, samt fremme deres førsteklasses kvalitet og unike smak, for raskt å erobre det kinesiske markedet.

Når Barry Callebaut endelig kommer inn på det kinesiske markedet, vil fabrikken hans i Suzhou gjøre sjokoladeproduksjonen enda billigere for multinasjonale merker. For lokale kinesiske selskaper som for det meste er i lavprismarkedet, kan det hende at de ikke lenger holder dette markedssegmentet fast.

Hold deg oppdatert på globaliseringen

Statistikk har vist at det er rundt 63 store lokale sjokoladebedrifter i Kina, med en årlig produksjon på 150 000 tonn. Statistikk fra bransjeorganisasjoner avslørte også at Kina i dag har totalt rundt 250 sjokoladebedrifter.

Innsidere i bransjen påpekte at den kinesiske mat- og drikkeindustrien er et sterkt og internasjonalt konkurranseutsatt marked. Det store potensialet i Kinas sjokolademarked er ikke bare for utenlandske merker, men er også lagt foran lokale sjokoladeprodusenter. Den lokale sjokoladeindustrien er nå inne i en strukturendring og overlevelse-of-the-fit-stadiet, og uten tvil vil inntoget av utenlandske merkevarer by på utfordringer for den lokale industrien. Men hvis lokale sjokoladeselskaper kan delta i denne internasjonale konkurransen, kan det ikke bare drive sjokoladeetterspørselen til kinesiske forbrukere, men også fremme utviklingen av Kinas sjokolademarked.

Lokale kinesiske sjokoladebedrifter må kontinuerlig forbedre produktkvaliteten, velge finere råvarer, oppgradere produksjonsanlegg, ta i bruk internasjonal teknologi, forbedre produktinnovasjon og merkevarestyring. Først da kan de konkurrere på lik linje med multinasjonale selskaper, og få et gjennombrudd i dette utenlandsdominerte kinesiske sjokolademarkedet.

For mer informasjon om kinesiske virksomheter, vennligst besøk www.chinabizintel.com

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.